Login

Przymierze Wojowników to katolicka wspólnota mężczyzn. Jej charyzmat opiera się na 4 Prawdach Wojownika:

 

  1. Wojownik uczy się od swojego Mistrza i Go naśladuje.
  2. Wojownik jest odpowiedzialnym i zaangażowanym mężem i ojcem.
  3. Wojownik trwa przy innych Wojownikach.
  4. Wojownik ma zdrowy stosunek do rzeczy i pracy.

 

PW to męska przyjaźń, męska duchowość i męska walka. Bycie Wojownikiem to życie w oparciu o jasno sprecyzowane wartości, stawianie sobie konkretnych wyzwań. To bycie odpowiedzialnym za tych, którzy zostali nam powierzeni. To nade wszystko nauka bycia prawdziwym mężczyzną, a takimi możemy być tylko wtedy, gdy czerpiemy od naszego Mistrza, którym jest Jezus Chrystus.

 

Jak żyjemy?

Co dwa tygodnie spotykamy się w małych grupach formacyjnych, które opierają się na prawdziwej męskiej przyjaźni. Co miesiąc przeżywamy wspólnotową Eucharystię. W każdy piątek pościmy jednym posiłkiem do syta. Realizujemy także ideę dziesięciny oddając na Boże dzieła, które każdy z nas samodzielnie rozeznaje, przynajmniej 10% naszych zarobków.

Dowiedz się więcej