Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem programu “Droga Odważnych” (zwanego dalej programem) jest Fundacja na rzecz rozwoju mężczyzn “Przymierze Wojowników” z siedzibą przy ul. Broniewskiego 44, w Warszawie (kod pocztowy: 01-771), tel.: 733422844 , adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP: 5223041783 (zwana dalej organizatorem) oraz Katolicka Wspólnota dla mężczyzn Przymierze Drogi Odważnych (wcześniejsza nazwa: Przymierze Wojowników).
 2. Program realizowany jest na stronie internetowej Odważni.pl (zwanej dalej stroną) oraz poprzez spotkania rejonowe i ogólnopolskie.
 3. Korzystanie z programu jest bezpłatne.
 4. W programie mogą uczestniczyć wyłącznie mężczyźni.
 5. Czas trwania programu jest nieokreślony.
 6. Do programu można przystąpić po ukończeniu 16. roku życia.

 

Rejestracja w programie

 1. Uczestnictwo w programie “Droga Odważnych” możliwe jest wyłącznie po rejestracji na portalu Odważni.pl, podaniu w procesie rejestracji swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, miejscowości zamieszkania, stanu cywilnego i roku urodzenia oraz zatwierdzeniu w ciągu 24 godzin profilu przez administratora. Administrator ma prawo do kontaktu telefonicznego w celu weryfikacji podanych danych. W wyniku rejestracji użytkownik otrzymuje swój osobisty profil, dzięki któremu ma dostęp do treści programu.
 2. Początek korzystania z programu wyznaczony jest zawsze na najbliższą niedzielę po dniu rejestracji (czyli jeżeli użytkownik zarejestrował się w środę 31 maja, to korzystanie z programu rozpocznie w niedzielę 4 czerwca). Jeśli rejestracja nastąpi w niedzielę, korzystanie z programu rozpocznie się w niedzielę tydzień później.
 3. W trakcie oczekiwania na rozpoczęcie programu, użytkownik otrzymuje poprzez wewnętrzne powiadomienia na stronie, materiały mające na celu przybliżenie merytorycznego charakteru programu.

 

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych użytkownika jest Fundacja na rzecz rozwoju mężczyzn “Przymierze Wojowników” z siedzibą przy ul. Broniewskiego 44 w Warszawie czyli organizator programu.
 2. Celem zbierania danych jest realizacja programu Droga Odważnych.
 3. Dane osobowe uczestnika będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji programu Droga Odważnych poprzez: kontakt organizatora programu z uczestnikiem; przekazanie danych uczestnika tzw. Opiekunowi (dotyczy zarejestrowanych po 19 maja 2018), przekazanie danych uczestnika tzw. Socjuszowi w momencie gdy uczestnik osiągnie liczbę punktów w programie dającą dostęp do tej funkcjonalności.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania poprzez zakładkę “zmień dane” w profilu użytkownika. Po wniesieniu żądania o zmianę lub sprostowanie danych, administrator ma 72 godz. na spełnienie żądania. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także sprzeciw i żądanie zaprzestania przetwarzania, jak również cofnięcie zgody w dowolnym momencie jest równoznaczne z wolą zakończenia uczestniczenia w programie i usunięciem konta użytkownika. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Podanie danych przez uczestnika jest konieczne do realizacji programu.
 6. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie organizatora czynności związane z realizacją programu, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
 7. Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane do momentu jego rezygnacji z uczestniczenia w programie. Wolę rezygnacji z uczestniczenia w programie można wyrazić wyłącznie poprzez zakładkę “zmień dane” w profilu użytkownika. Administrator ma 72 godz. na usunięcie konta użytkownika.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych.
 10. Dostawcą usługi hostingowej za pomocą której gromadzone są dane osobowe uczestnika jest firma home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, (kod pocztowy 70-653), NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335.
 11. Korzystanie z aplikacji mobilnej na systemy iOS i Android wymaga podania loginu i hasła podanego przy rejestracji. Aplikacja nie zbiera dodatkowych danych osobowych. Statystyki korzystania z aplikacji wykorzystywane są tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji programu „Droga Odważnych”.

 

Korzystanie z programu

 1. Organizator przyznaje uczestnikowi w wyniku jego aktywności w ramach programu punkty zwane "krokami". Ich określona liczba sprawia, że uczestnik otrzymuje nową rangę oraz dostęp do dodatkowych funkcjonalności programu wg TABELI.
 2. Współczynnik zaangażowania uczestników mierzony jest na podstawie czasu ich uczestnictwa w programie i regularności w codziennym logowaniu się i wypełnianiu tzw. wyzwań.
 3. Przyznawanie "kroków" odbywa się według TABELI.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w liczbie przyznawanych kroków.
 5. Obraźliwe i niecenzuralne komentarze pod zamieszczanymi w ramach programu materiałami będą skutkowały upomnieniem i karą odjęcia 50 kroków. Jeśli upomnienie nie przyniesie oczekiwanego efektu, użytkownik zostanie usunięty z programu.
 6. Zamieszczenie na swoim profilu wulgarnego zdjęcia lub wulgarnej nazwy użytkownika będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem konta.
 7. Jeżeli użytkownik nie zaloguje się do serwisu w ciągu dwóch tygodni, organizator zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktu z użytkownikiem celem weryfikacji zaistniałej sytuacji. Jeżeli użytkownik nie zaloguje się do serwisu w ciągu 30 dni organizator zastrzega sobie prawo usunięcia konta użytkownika bez uprzedniego kontaktu z użytkownikiem.
 8. Jeżeli nowo zarejestrowany użytkownik, od momentu aktywowania jego konta, nie zaloguje się do serwisu w ciągu 7 dni, konto, po uprzednim kontakcie sms-owym, zostanie usunięte.
 9. Jeżeli użytkownik, w ciągu 14 dni od swojego pierwszego logowania, ani razu nie zareaguje na próbę kontaktu ze strony tzw. Opiekuna (np. nie odbierze telefonu, nie odpowie na powiadomienie w profilu), Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego konta.

 

Prawa autorskie

 1. Zamieszczane w ramach programu materiały są wyłączną własnością organizatora, służą wyłącznie do użytku prywatnego, a ich rozpowszechnianie (również poprzez media społecznościowe) bez zgody organizatora jest zabronione.

 

Regulamin został uchwalony i wszedł w życie 24 maja 2018 r.

Dowiedz się więcej